Aktuálne oznamy

AKTUÁLNE OZNAMY


Upratovanie kostola:

od júla opäť začína pravidelný režim upratovania kostola podla skupín. Na budúcu sobotu upratuje 11. skupina: p. Soňa Černayová, Eva Tkáčová, Bronislava Nemcová, Simona Fornerová a Adriána Dudášová. Ďakujeme. Podobne aj čítanie na svätých omšiach.


Kandidáti na prijatie sviatosti birmovania:

od minulej nedele platí povinná účasť na nedeľných svätých omšiach a na svätých omšiach, keď sú cirkevne prikázané sviatky. Žiadna iná činnosť prípravy teraz nie je potrebná ani možná.


Zbierka: 

dnes 28.VI. je zbierka na „dobročinné diela sv. Otca


Pondelok 29.6. máme cirkevne prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla.


Prvý piatok:

pôjdem dopoludnia navštíviť chorých ako zvyčajne.


 

 

však nádej! Je vážnym zlom podvádzať, keď ide o majetok. Nemenej vážnym, keď ide
o človeka, muža a ženu stvorených na Boží obraz. Neustúpme preto nepoctivosti, ani
novým ideológiám. Správne rozhodnutie urobíme, keď budeme mať na zreteli Ježiša
Krista a jeho celú pravdu. Tú nesmieme nikdy opustiť! Volebné rozhodnutie urobené
vo svetle evanjelia a zdravého rozumu nám svedomie nikdy nebude vyčítať.
Biskupi Slovenska sa za vás modlia, pozývajú všetkých k modlitbám za voľby
a vyprosujú vám požehnanie i svetlo Ducha Svätého pre správne rozhodnutia.
V Bratislave, 21. februára 2020

OZNAMY 

Spovedanie: Každý kto má záujem o sviatosť zmierenia, nech ma prosím kontaktuje výlučne telefonicky.

Zahaľovanie kríža a obrazov v kostole:zvyk pred Piatou pôstnou nedeľou sa zachováva. Kríže zostanú zahalené až do konca slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok a obrazy do začiatku Veľkonočnej vigílie.

Zmena času: V noci z 28.3. na 29.3. sa mení čas – o 02.hodine sa po súva na 03.hodinu letného času. Teda o hodinu dopredu posúvame

OZNAMY 

Spovedanie: Každý kto má záujem o sviatosť zmierenia, nech ma prosím kontaktuje výlučne telefonicky.

Zahaľovanie kríža a obrazov v kostole:zvyk pred Piatou pôstnou nedeľou sa zachováva. Kríže zostanú zahalené až do konca slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok a obrazy do začiatku Veľkonočnej vigílie.

Zmena času: V noci z 28.3. na 29.3. sa mení čas – o 02.hodine sa po súva na 03.hodinu letného času. Teda o hodinu dopredu posúvame