Farnosť Chorvátsky Grob

Oznamy na týždeň od 24.10.2016 a poriadok svätých omší si môžete pozrieť tu.

 

 

Panna Mária – Kráľovná pokoja

          Všetko doma vyzeralo v poriadku. Babka s dedkom chystali obed, otec niečo opravoval, len deti boli nespokojné, akési smutné, mama totiž nebola doma.. Nezdá sa to, ale je to tak, bez mamy sú deti smutné, neisté, pozerajú či už nejde, chodia ku oknu i ku bránke.. Keď mama príde všetko sa rozžiari, všetko ožije. Skúseností tohto druhu môžeme veľa nazbierať. Hovoria spoločnú pravdu, deťom je bez mamy smutno, cítia sa opustené a neisté. Mama je dôležitým prvkom nášho života. Každá mama, lebo dieťa cíti, že je tu niekto kto ho má rád.
          
Pán Ježiš, ktorý založil Cirkev, chcel ju mať ako rodinu Božích detí. Dáva nám matku, Panna Mária sa stáva našou matkou, pri nej cítime pokoj, istotu a náš život sa rozjasnieva.
          
Svätý Ján Pavol II. ju takto prijal do svojho vlastného života a ona ho sprevádzala vo všetkých chvíľach, jeho „Totus tuus Mária“ je výzvou k nasledovaniu a nájdeniu strateného pokoja.
          
Sám o tom hovorí: „Oslávená v nebi je Panna Mária so svojím srdcom matky v službe spásy uskutočňovanej Kristom. „Matka života“ je blízka každej žene, ktorá privádza na svet dieťa, je blízko každej krstiteľnice, kde sa rodia z vody a Ducha Kristove údy, ako „Uzdravenie chorých“ je prítomná tam, kde život ochabuje v dôsledku bolesti a choroby, ako „Matka Milosrdenstva“ volá toho, ktorý padol, aby sa vratil k zdrojom života, ako „Útočisko hriešnikov“ ukazuje cestu ku Kristovi tým, ktorí sa z nej vzdialili, ako „Panna Bolestná“ po boku svojho zomierajúceho Syna zostáva tam, kde život zhasína. Vzývajme ju spolu s Cirkvou: „Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu našej smrti.“
          
Veru, naša matka Mária je stále pri nás a táto jej prítomnosť žiaľ tiež niekedy zapadá do všednosti, rutiny každodenného života a my sa podobáme chlapcovi, ktorý keď mal nakresliť svoju mama tak sa išiel na ňu pozrieť, lebo zabudol ako vyzerá, hoci je s ňou celé dni.. Alebo sa podobáme ľuďom, ktorí si spomínajú na mamu až keď sú starí vekom, až vtedy oceňujú, čo pre nich urobila a znamenala, vo svetle prežitého života ju vedia lepšie pochopiť a oceniť. Je to zlé ak na to neprídu aj skôr a ocenia ju vďačnosťou a pozornosťou.
          
Všimnime si aj my, tu a teraz lepšia a pozornejšie tvár našej Nebeskej Matky. Pozrime sa na ňu a vyberme si z bohatostí jej darov a čností niečo, čo nás osloví zvlášť teraz, v našej dobe a v našom živote.
          
Od prvého hriechu sa človek dostal do stavu nepokoja, nespokojnosti... Niekedy si ani sám nevie rady so sebou. Celé dejiny Starozákonného ľudu i dejiny sveta sú poznačené touto nespokojnosťou a rozbúrenosťou ľudského srdca. Vojny, násilie, šomranie, klamstvá, ponižovanie či ohováranie, chamtivosť, zvady a sváry... Kde nájsť pokoj?
          
V určitom veku sú deti veľmi nepokojné, akoby ani nechodili, ale zdá sa že stále vyskakujú, mykajú sa... Mama ich chytí za ruku a prevedie cez prechod pre chodcov, inokedy si ich položí na kolená, pohľadí a poláska a oni akoby zázrakom získavajú pokoj a utíšia sa.. Každé dieťa je dobré pokiaľ je s mamou, pokiaľ je pri mame, dobré svojou podstatou a úprimnosťou aj napriek svoje vrtošivosti..
          
Jeden zo spôsobov ako nájsť pokoj je prísť ku mame. Alebo aby ten pokoj prišiel musí ho ona mať. Blažené deti, ktoré majú mamu podobnou tej našej Nebeskej, keď majú mamu, ktorá odovzdáva pokoj. Pokoj osoby je základ dôveryhodnosti a istoty. A tam kde je istota stráca sa strach i smútok. Hľa, naša Nebeská matka, Matka pokojamilovná, pokoj tvoriaca... Ten pokoj, ktorý dával istotu dieťaťu Ježišovi, ten pokoj, ktorý povbudzoval vytrvať na začatej ceste s krížom a pokoj, ktorý dával istotu i na kríži, že nad všetkým bdie Nebeský Otec a všetko dobre dopadne... Pokoj je Božím darom. Anjeli o ňom spievajú, keď prichádza Ježiš na svet v Betlehemskej maštaľke: „... pokoj ľuďom dobrej vôle..“. Pokoj prináša i Vzkriesný Pán ako dar učeníkom po svojom zmŕtvychvstaní: „Pokoj vám, ja som to...“ , „Pokoj vám dávam, ale nie ako svet dáva...“ Pokoj je Božím darom a ovocím viery toho, kto tento dar prijíma. Pokoj spočinutie v Bohu, v Božom náručí, v istote Božej lásky a Božej moci. Panna Mária naša Nebeská matka, mala a má tento pokoj, ktorý vyžaruje z jej tváre i zo srdca. My prichádzame k nej, v tichosti sa zverujeme aj so všetkým čo sme a máme a jej pokoj prechádza na nás, dáva nám istotu i veľkú odvahu.
          
Svätý Otec Ján Pavol II., takto opisuje svoju životnú skúsenosť: „Až do dňa môjho atentátu (13. máj 1981) som sa rozhodoval pre všetky apoštolské cesty, ako aj pre písanie rôznych encyklík atď. ako pápež. Od toho okamihu, odo dňa atentátu, keď mi bol zázračne uchránený život, Svätá Panna prevzala úlohu pápeža, ona ma sprevádza a ja sa nebojím.“