Birmovanie

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.“ (KKC, 1285)
 

Termín nasledujúcej birmovky v našej farnosti oznámime po dohode s arcibiskupským úradom.

 

Podmienky:

1. absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy a farského spoločenstva

2. účasť na nedeľných a predpísaných bohoslužbách

3. aktívna, pravideľná účasť na stretnutiach birmovancov