PRIKÁZANÉ A NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

Prikázané sviatky

1. január            Panny Márie Bohorodičky

6. január            Zjavenie Pána

Nanebovstúpenie Pána - pohyblivý - štvrtok, 40. deň po Veľkonočnej nedeli

Božieho Tela a Krvi - pohyblivý - štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice

29. jún              Sv. Petra a Pavla

15. august        Nanebovzatie Panny Márie

1. november    Všetkých svätých

8. december     Nepoškvrnené počatie Panny Márie

25. december   Narodenie Ježiša Krista - Vianoce

 

NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

2. február         Obetovanie Pána

19. marec         Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Veľkonočný pondelok - pohyblivý

25. marec         Zvestovanie Pána

Turíčny pondelok - pohyblivý

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - pohyblivý

5. júl                Sv. Cyrila a Metoda

8. september  Narodenie Panny Márie

15. september Sedembolestnej Panny Márie

26. december Sv. Štefana, prvého mučeníka

 

Odporúčame pozrieť aj rímskokatolícky kalendár

 

KALENDÁR SV. OMŠÍ A INÝCH PLÁNOVANÝCH UDALOSTÍ

https://calendar.google.com/calendar/b/1/embedhelper?src=1g4l47i47comvmaodmifi2vbhg%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FPrague