Farnosť Chorvátsky Grob (Hrvatski Grob)

KOSTOL: Krista Kráľa (r.1589)

 

KAPLNKA: Najsvätejšej Trojice (r. 1880)

 

Pôvodne jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria vznikol v roku 1589 obnovou staršieho neskorogotického sakrálneho objektu, z ktorého ostali obvodové múry presbytéria, na severnej strane s kamenným neskorogotickým pastofóriom.

Kostol bol opravený v roku 1773, 1863, 1904 a rozšírený priečnou novostavbou v roku 1940. Posviacka zmeneného kostola sa konala 16. júna 1940. Pôvodné presbytérim je zaklenuté renesančnou krížovou hrebienkovou klenbou z roku 1589. Vybúraním severnej steny pôvodnej lode pričlenili nový halový priestor kolmo na pôvodnú stavbu k starému kostolu, ktorého orientáciu zmenili na severnú. Nová široká halová loď je zaklenutá lomenou valenou klenbou a má polygonálne uzavreté presbytérium s lunetami. Celý interiér je vybavený figurálnou nástennou maľbou. Na západnej strane zostala pôvodná predstavaná veža, krytá ihlanom.

Z pôvodného vnútorného zariadenia sa zachovala plastika Panny Márie z druhej polovice 18. storočia a na vrchnáku novšej krstiteľnice je skupina Krstu Krista. Monštrancia je zo začiatku 16. storočia a barokový kalich z roku 1659.

V kostole je reliéf blahoslaveného Nikola Tavelica dar Chorvátov veriacim obce

PrílohaVeľkosť
Chorvátsky_Grob_kostol_.jpg292.42 KB
Posviacka kostola v Horvátskom Grobe 1940.jpg123.76 KB
Pôvodne renesančný Kostol Krista Kráľa.png272.86 KB