Sväté omše

PONDELOK      30. novembra – Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

18:00                  ⍭ Ľubica Šillerová (11.výročie)


UTOROK          01. decembra – po 1. adventnej nedeli

17:00                  ⍭ Oľga Achbergerová (1.výročie)


STREDA           02. decembra - po 1. adventnej nedeli

18:00                  ⍭ Erik Švarcer a rodičia Švrtičoví a ich deti


ŠTVRTOK         03. decembra -  Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

17:00                  ⍭ Mária Grancová a syn Jozef


PIATOK             04. decembra - po 1. adventnej nedeli (prvý piatok)

18:00                  ⍭ duchovní otcovia Ľubomír Sedlák a Anton Srholec


SOBOTA            05. decembra – po 1. adventnej nedeli – k Panne Márii spomienka

07:15                  Ruženec – fatimská pobožnosť

08:00                  ⍭ Štefan Molnár (6.výročie)


NEDEĽA           06. decembra –  II. ADVENTNÁ NEDEĽA

08:00                  ⍭ Agneša Galovičová a deti

10:00                  za farníkov