Sväté omše

PONDELOK (Ponedjeljak) 03. august 2020 - 18. týždňa v Cezročnom období

18:00 / ⍭ Štefan Jureník, manž.Anna a rodičia z obidvoch strán


UTOROK (Utorak) 04. august 2020 - 17. týždňa v Cezročnom období

18:00 / ⍭ Štefan Galovič, rodičia z oboch strán, brat Jozef         


STREDA (Srijeda) 05. august 2020 - 18. týždňa v Cezročnom období                                      

18:00 / ⍭ rodičia Vitálošoví a Struhároví a ich deti


ŠTVRTOK (Četvrtak) 06. august 2020 - Premenenie Pána, sviatok

08:00 /  Štefan Šefčík, manželka Mária a Jozefína

18:00 /   Patrik Šelmeci (1. výročie)                

a ich rodičia

PIATOK (Petak) 07. august 2020 - 18. týždňa v Cezročnom období

18:00 /   Jozef Pažitný, manželka Štefánia a ich rodičia

vnučka
vnučka

SOBOTA (Subota) 08. august 2020 - Sv. Dominika, kňaza   

07:15 /  modlitba ruženca (fatimská)                                

08:00 / ⍭ Ján a Terézia Turiničoví, ich deti, nevesta a rehoľná sestra Viborada                       


NEDEĽA (Nedjelja) 09. august 2020 - Deväťnásta nedeľa v Cezročnom období 

08:00 / ⍭ Vojtech Janžetič, súrodenci a rodičia  

10:00 /   za farníkov