UPRATOVANIE KOSTOLA

UPRATOVANIE KOSTOLA v roku 2020. Každú sobotu od 09:00 hod.  

 

1. skupina: Mária Huďanová, Mária Kováčová, Mária Hržičová, Anna Grancová, Gabriela Šuttová.

3. októbra, 19. decembra.

 

2. skupina: Vanda Grancová, Edita Palkovičová, Magda Gáliková, Lýdia Macková, Helena Pažitná.

10. októbra.

 

3. skupina: Katarína Gallusová, Katarína Danielová, Ľubica Bavlšíková, Dagmar Jureníková, Katarína Vitálošová.

17. októbra.

 

4. skupina: Anna Krahulcová, Mária Matúšová, Bernardína Valentová, Helena Bašková, Anna Zemanová.

24. októbra.

 

5. skupina: Kvetoslava Navarová, Anna Borovská, Darina Javorková, Zuzana Javorková, Anna Grancová

31. októbra.

 

6. skupina: Emília Šefčíková, Zuzana Škrípová, Viera Noskovičová, Zuzana Jureníková, Klaudia Šídelská.

07. novembra.

 

7. skupina: Zuzana Vargová, Lucia Lauková, Mariana Glassová, Petra Zbihlejová, Viktória Bebjaková, Ingrid Pavelková

29. augusta, 14. novembra.

 

8. skupina: Vlasta Filipová, Magdaléna Zverková, Mária Uhrecká, Erika Sokolíková, Ingrid Štefeková

05. septembra, 21. novembra.

 

9. skupina: Lucia Senajová, Jana Sebešová, Renáta Kokaiová, Katarína Bučeková, Silvia Magátová.

28. novembra.

 

10. skupina: Blažena Janíčková, Lucia Skutková, Ľubica Samuelová, Eva Krištofičová, Jozefína Barkolová, Katarína Hajtmánková.

05. decembra.

 

11. skupina: Soňa Černayová, Eva Tkáčová, Bronislava Nemcová, Simona Fornerová, Adriana Dudášová.

26. septembra, 12. decembra.